VIKUR Clean

Varumärke tillhör Vikur Sverige AB

Ansökningsnummer 200306915
Ansökningsdatum 2003-11-20
Registreringsnummer 367415
Registreringsdatum 2004-06-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-06-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 21

Artiklar för rengöringsändamål; stålull; avfallstunnor; badsvampar; bevattningsredskap; bomullstrassel för rengöring; borstar; borstar för rengöring av tankar och behållare; buckskin för rengöring; dammtrasor; dammvippor; diskborstar; djurborst (borstbinderivaror); dukar impregnerade med rengöringsmedel; hinkar; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; kuddar för rengöring; lutbaljor; mattpiskare (handredskap); mattsopare; moppar; möbeldammvippor; polerhandskar; polerskinn; rengöringsredskap (handdrivna); skrubbsvamparför huden; skurborstar; skurkuddar; skurkuddar av metall; skurtrasor; slipkuddar för köksändamål; sophinkar; soptunnor; stålull för rengöring; svampar för hushållsändamål; sämskskinn för rengöring; torkdukar för rengöring; trasor för rengöring; tvättbaljor; vattenkannor: ämbar.