Vertical WIND

Varumärke tillhör Vertical Wind AB

Ansökningsnummer 200709347
Ansökningsdatum 2007-11-04
Registreringsnummer 396362
Registreringsdatum 2008-06-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-06-27
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 7

Växelströmsgeneratorer; generatorer för elproduktion; turbiner ej för fordon.

Klass: 40

Produktion av energi.

Klass: 42

Tekniska projektstudier.