Ansökningsnummer 201403663
Ansökningsdatum 2014-05-21
Registreringsnummer 524848
Registreringsdatum 2015-05-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-21
Typ Figurativt

BankID

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara för utgivning, kontroll, support och spärr avseende elektronisk identifiering, inloggning, legitimering, signering och underskrift; programvara för kortläsare; programvara för finansiella tjänster; programvara för underlättande av säkra kreditkortstransaktioner; programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner; kodade kort med säkerhetsfunktioner för identifikationsändamål; apparater och instrument för kontroll av identitet, signatur och legitimation; dataprogram; programvara för kontroll av elektronisk signatur; programvara för kryptering och autentisering av data; programvara för kontroll av dataintegritet; programvara för elektronisk och digital signatur; programvara för elektronisk identitet, signatur och legitimation; nedladdbara mobil- och datorapplikationer.

Klass: 36

Säkring av betalkortstjänster; säkring av betalningar för banker; säkring av betalningstransaktioner för andra.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till elektroniska nätverk; kommunikationstjänster för identifiering och underskrift mellan parter via internet.

Klass: 42

IT-tjänster för utgivning, kontroll och spärr avseende elektronisk identifiering, inloggning, legitimering, signering och underskrift; konsultationstjänster avseende programvara; drift, underhåll och reparation av programvara; utveckling av programvara för andra; utveckling och upplåtande av elektronisk certifikatshantering; krypterings- och autentiseringstjänster.

Klass: 45

Tjänster för styrkande av identitet; identitetsverifiering; utgivning av e-legitimation.