Logimark AB

Varumärke tillhör ACT Logimark Sverige AB

Ansökningsnummer 201306369
Ansökningsdatum 2013-09-27
Registreringsnummer 516542
Registreringsdatum 2013-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljning avseende kontorsmateriel tillsammans med försäljning av pappersvaror, trycksaker, datorutrustning och -kringutrustning samt underhållningsprodukter för hemmet; säljfrämjande marknadsföring; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line.

Klass: 37

Installation, service och underhåll av datorsystem (hårdvara).

Klass: 42

Installation, underhåll, reparation och service av datorprogramvara; forsknings- och konsulttjänster relaterade till maskinvara för datorer; forsknings- och konsulttjänster relaterade till programvara för datorer.