Anno förlag

Varumärke tillhör Neld International Consulting AB

Ansökningsnummer 200811123
Ansökningsdatum 2008-12-08
Registreringsnummer 402834
Registreringsdatum 2009-04-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-04-03
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Förlagstjänster.