WayAhead

Varumärke tillhör Idevio AB

Ansökningsnummer 201504961
Ansökningsdatum 2015-07-16
Registreringsnummer 528114
Registreringsdatum 2015-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-23
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektriska navigeringsinstrument; elektroniska apparater och instrument för navigering och positionering; navigeringsapparatur för fordon [datorstyrda].

Klass: 12

Alarmsystem för landfordon; alarmanordningar för lastbilar; säkerhetslarmsystem för fordon och farkoster; körriktningsindikatorer för fordon och farkoster [andra än lampor]; system för säkerhetsljudsignaler för fordon och farkoster.

Klass: 38

Informationsöverföring med telematikkoder; överföring av information via datorer kopplade till samma telematiknät; telematiktjänster; mobila kommunikationssystemstjänster; mobila kommunikationstjänster; mobiltelekommunikationstjänster.

Klass: 39

Navigering med gps-system; gps-navigeringstjänster.

Klass: 42

Programvara (uthyrning av dator- -); molntjänster; analytiska tjänster avseende datorprogram; datorprogrammering för telekommunikation; datorprogrammering för internet; programvara (uppdatering av dator- -).