Ansökningsnummer 200406258
Ansökningsdatum 2004-09-22
Registreringsnummer 373023
Registreringsdatum 2005-06-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-10
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljning och marknadsföring av livsmedel, även on-line.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; cateringverksamhet, kortvarigt boende.