Ansökningsnummer 201010124
Ansökningsdatum 2010-12-10
Registreringsnummer 416433
Registreringsdatum 2011-02-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-02-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.