när och var

Varumärke tillhör Blixtra AB

Ansökningsnummer 200807772
Ansökningsdatum 2008-09-02
Registreringsnummer 401602
Registreringsdatum 2009-02-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-02-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet.

Klass: 42

Design och utveckling av mjukvaror.