När den dagen kommer...

Varumärke tillhör Berzelii Begravningar AB

Ansökningsnummer 201109545
Ansökningsdatum 2011-12-12
Registreringsnummer 504534
Registreringsdatum 2012-03-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckalster.