Combimix

Varumärke tillhör Combimix AB

Ansökningsnummer 200600573
Ansökningsdatum 2006-01-19
Registreringsnummer 387939
Registreringsdatum 2007-03-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 2

Målarfärger; ytfärger; kalkfärger, våtfärger, putsfärger, silikat och silikonharzfärger, dispersionsfärger.

Klass: 19

Byggnadsmaterial (ej av metall); mur- och putsbruk; glasblocksbruk, tunnfogsbruk, putsbruk, utstockningsbruk, glasfiberbruk, kalkbruk, säckskurning, betong, cementbruk, elementfogbruk, lagningsbruk- och massor; ytputser, kalkspritputs, silikatputs, gipsputs, dispersionsputs, silikonhartzputs, golvavjämningsmassor; flytspackel, handapplicerande spackel samt industrispackel.