Zezamee

Varumärke tillhör Lidingö finans AB

Ansökningsnummer 201508109
Ansökningsdatum 2015-11-25
Registreringsnummer 530440
Registreringsdatum 2016-03-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-03-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Administrering av användarrättigheter i datornät; dataduplicering och konverteringstjänster, datakodningstjänster; datautvinning; datoranalyser; datoriserad analys av data; design och utveckling av datalagringssystem; design och utveckling av visningssystem för data; design och utveckling av system för inmatning av data; design och utveckling av programvara för elektroniska databaser; design och utveckling av databehandlingssystem; design, skapande och programmering av webbsidor; konfigureringstjänster avseende datornätverk; uppdatering av webbplatser för tredje man; uppdatering av minnesbanker i datorsystem; upplåtande av sökmotorer; utveckling av datorsystem; utveckling av mjukvaror, programmering och implementering; utveckling av system för databehandling; utveckling av system för behandling av data; utveckling av system för datalagring; utveckling av system för dataöverföring; utveckling och provning av beräkningsmetoder, algoritmer och programvara.

Klass: 45

Byråer för sociala introduktioner (kontaktförmedling); byråtjänster avseende personlig introduktion (kontaktförmedling); datoriserade kontaktförmedlingstjänster; internetbaserade tjänster för träffar, sammanförande och presentation av personer; internetbaserade tjänster för presentation av personer; personliga introduktionstjänster via datorer (kontaktförmedling).