RackTech

Varumärke tillhör CompuCon AB

Ansökningsnummer 200701077
Ansökningsdatum 2007-02-07
Registreringsnummer 391235
Registreringsdatum 2007-09-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-09-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Databehandlingsutrustning.

Klass: 19

Byggnadsmaterial, ej av metall, ingående i klassen.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 42

Konsulttjänster relaterad till datorsäkerhet.

Klass: 45

Konsulttjänster relaterad till säkerhet avseende byggnationer.