iqq

Varumärke tillhör iqq AB

Ansökningsnummer 201304264
Ansökningsdatum 2013-06-14
Registreringsnummer 514957
Registreringsdatum 2013-09-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-09-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; byråer för kommersiell information [omfattande företagsinformation, om marknadsföring eller demografiska data]; företagsrådgivning rörande marknadsföring; reklam och marknadsföring; tjänster avseende datoriserad bokföring; rådgivande tjänster avseende organisationsfrågor och företagsadministration, med eller utan hjälp av elektroniska databaser; rådgivningstjänster rörande elektronisk databehandling; tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät för reklam- och försäljningsändamål.

Klass: 42

Konsulttjänster inom hård- och mjukvara för datorer; utveckling av mjukvara; programmering av datorprogramvara; skapande och underhåll av webbsidor för andra; tjänster rörande formgivning av webbplatser; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter [webbhotelltjänster]; utformning av hemsidor och webbplatser; serverhotelltjänster (hosting); kodning av digitala bilder; utformning av matematiska modeller; uppbyggnad av en internetplattform för elektronisk handel; molntjänster [saas].