Trygga Hem - Trygghet med omtanke

Varumärke tillhör Sector Alarm Service AB

Ansökningsnummer 200502241
Ansökningsdatum 2005-03-24
Registreringsnummer 380449
Registreringsdatum 2006-04-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 37

Installation och reparation av stöldlarm; installation och reparation av brandalarm.

Klass: 38

Kommunikationstjänster utförda av larmcentraler.

Klass: 45

Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; konsultationer i säkerhetsfrågor; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; konsultationstjänster relaterad till säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; uthyrning av säkerhetsprodukter.