Ansökningsnummer 200908967
Ansökningsdatum 2009-11-14
Registreringsnummer 408532
Registreringsdatum 2009-12-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-12-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 11

Gastvättare (delar av gasinstallationer); gasbrännare; gaspannor; gaslampor; gaskök; gaständare; reglerarmaturer för gas- och vattenapparater och -ledningar; säkerhetsarmaturer för vatten- eller gasapparater och -ledningar; hållare för gasbrännare; gaskylare (ej maskindelar); gasgeneratorer (installationer); lampglas för fotogen- och gasollampor; köksgrillar; grillapparater (köksapparater); träkolsgrillar; roterande grillspett; spett för roterande grillspett; grillar med roterande grillspett; utomhusgrillar; campingkök; kaminer.