Ansökningsnummer 201503142
Ansökningsdatum 2015-05-05
Registreringsnummer 526991
Registreringsdatum 2015-09-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 44

Professionella konsultationer avseende hälsa; professionella konsultationer avseende kost; planering av viktminskningsprogram; konsultationstjänster aveende hälsovård; konsultationstjänster avseende näringslära; hälsoklinikstjänster; rådgivningstjänster avseende hälsa; sjukgymnasttjänster.