Möteslabbet

Varumärke tillhör Möteslabbet AB

Ansökningsnummer 200800231
Ansökningsdatum 2008-01-10
Registreringsnummer 395763
Registreringsdatum 2008-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-05-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsulttjänster avseende organisationsutveckling.