WASKOLITE

Varumärke tillhör BENEMA AB

Ansökningsnummer 201905043
Ansökningsdatum 2019-08-13
Registreringsnummer 603621
Registreringsdatum 2019-09-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-08-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 2

Färgmedel, färgämnen, pigment och bläck; förtunnings- och förtjockningsmedel för beläggningar, färgämnen och bläck; ytbeläggningar; ytbeläggningar för väggar; ytbeläggningar för golv; ytbeläggningar för husfasader; färger och renande medel; kompositioner för cementkonservering (målarfärger); beläggningar av epoxyharts; epoxigrundfärger; 2-komponentiga färg- och ytbeläggningsprodukter; beläggningar för att skydda betong mot vatten (målarfärger eller oljor); beläggningspreparat för ökad friktion; beläggningssammansättningar för applicering på betong (färger eller oljor); epoxihartser för användning vid ytbeläggning av väggar (beläggningar); epoxihartser för användning vid beläggning av golv (beläggningar); epoxihartser för användning vid ytbeläggning av byggnader (beläggningar); samt tillsatser till de förutnämnda, ingående i klassen.

Klass: 37

Byggnation, konstruktion och rivning; installation, rengöring, reparation och underhåll avseende fastigheter, fasader och betongytor; renovering avseende fastigheter; renovering av betongytor; betongbeläggningstjänster; betongarbeten (reparation/underhåll); tjänster avseende ytbeläggning av trappor; tjänster avseende renovering av fasader; tjänster avseende reparation av betongytor; samt rådgivning, konsultation och information avseende det förutnämnda ingående i klassen.