relation

Varumärke tillhör Relation AB

Ansökningsnummer 201407870
Ansökningsdatum 2014-12-01
Registreringsnummer 524179
Registreringsdatum 2015-04-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); elektroniska publikationer; nedladdningsbara elektroniska publikationer.

Klass: 16

Tryckta publikationer; tidningar; tidskrifter.

Klass: 35

Publicering av reklamtexter; utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor; utarbetande av reklammaterial; utarbetande av reklamtexter; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; spridning av annons- och reklammaterial; uppdatering av annons- och reklammaterial; marknadsstudier; annonserings- och reklamtjänster; framställning av annons- och reklammaterial; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet; utarbetande av annons- och reklammaterial; anordnande av utställningar eller event för kommersiella- eller reklamändamål; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; uthyrning av annonsutrymmen; anordnade av avtalsenliga affärsförbindelser för tredje man; förhandlingar avseende kommersiella affärsuppgörelser för tredje man.

Klass: 39

Anordnande av resor.

Klass: 41

Publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät; elektroniska publikationer (ej elektroniskt nedladdningsbara); publicering av elektroniska publikationer; tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); utgivning av trycksaker och tryckta publikationer; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering och utgivning av tidskrifter; publicering av texter (ej reklamtexter); publicering av texter (ej reklamtexter) online via ett globalt datornätverk; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; festarrangemang; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; anordnande av möten och konferenser.

Klass: 45

Kontaktförmedlingstjänster; datoriserade kontaktförmedlingstjänster.