Ansökningsnummer 200901410
Ansökningsdatum 2009-02-21
Registreringsnummer 403487
Registreringsdatum 2009-04-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-04-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Fastighetsförvaltning; uthyrning av kontor (fastigheter).