Ansökningsnummer 200901411
Ansökningsdatum 2009-02-21
Registreringsnummer 403625
Registreringsdatum 2009-05-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-05-08
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Fastighetsförvaltning; uthyrning av kontor (fastigheter).