Ladulås lager

Varumärke tillhör Formfabriken Stockholm Aktiebolag

Ansökningsnummer 200903876
Ansökningsdatum 2009-05-15
Registreringsnummer 405566
Registreringsdatum 2009-09-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-09-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.