Varvståget

Varumärke tillhör SJ Event AB

Ansökningsnummer 201001317
Ansökningsdatum 2010-02-16
Registreringsnummer 410891
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.