sbc Sveriges BostadsrättsCentrum

Varumärke tillhör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Ansökningsnummer 200203165
Ansökningsdatum 2002-05-03
Registreringsnummer 363654
Registreringsdatum 2003-10-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-10-31
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Bokföring; bokföringstjänster; inköp av varor och tjänster för annans räkning; räkenskapsredovisning.

Klass: 36

Fastighetsförvaltning; finansiell förvaltning; finansiella konsultationer; förvaltning av hyreshus; inkassering av hyror; inkassobyråer; mäkleri; skatteberäkning; uthyrning av kontor (fastigheter); uthyrning av lägenheter.

Klass: 37

Konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av seminarier; praktisk utbildning (instruktion); utbildningsinformation; utbildningstjänster.

Klass: 42

Ingenjörstjänster; juridiska tjänster.