Ansökningsnummer 201104488
Ansökningsdatum 2011-05-25
Registreringsnummer 500957
Registreringsdatum 2011-10-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Spridning av annons- och reklammaterial; direktreklam; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reklam; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; annons- och reklamverksamhet.