Ansökningsnummer 201508746
Ansökningsdatum 2015-12-17
Registreringsnummer 530955
Registreringsdatum 2016-04-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Mjukvaror.

Klass: 35

Reklam och marknadsföring.

Klass: 41

Utbildning och underhållning.