Silwer Bemanning

Varumärke tillhör Silwer Bemanning AB

Ansökningsnummer 201302942
Ansökningsdatum 2013-04-19
Registreringsnummer 513981
Registreringsdatum 2013-08-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-08-02
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Arbetsförmedlingstjänster för tillhandahållande av personal för bemanning av visningshus.