3cims THE THREE "CLICK" INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Varumärke tillhör Modern Generic Management AB

Ansökningsnummer 201003416
Ansökningsdatum 2010-04-21
Registreringsnummer 412204
Registreringsdatum 2010-08-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-08-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsulttjänster avseende organisationsutveckling.

Klass: 42

Konsulttjänster avseende miljövård.

Klass: 44

Konsulttjänster avseende förbättrad arbetsmiljö.