Work2Go

Varumärke tillhör Webbplatsen i Sverige AB

Ansökningsnummer 200602695
Ansökningsdatum 2006-03-28
Registreringsnummer 381664
Registreringsdatum 2006-06-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; bokföring; bokföringstjänster; räkenskapsredovisning; datoriserad filskötsel; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserad sammanställning av orderlistor; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserad registerhantering; automatiska bokföringstjänster; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 38

Kommunikationer via telefon; kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); telekonferenstjänster; upplåtande av åtkomst till datanätverk; datakommunikationstjänster via en kod; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; multimediala meddelandetjänster; sändning av meddelanden över elektroniska media; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; tjänster avseende elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; WAP-kommunikationstjänster; åtkomst till elektroniska meddelande system; telefoni; telekommunikation.

Klass: 42

Uthyrning av datorprogramvara; skapande och underhållande av webbplatser för andra; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster); design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av datormjukvaror/webbplatser/webbsajter; konvertering av data; nätverksövervakning; portaler (upplåtande av åtkomst till webbsajter/sökmotorer); utformning av hemsidor/webbsidor; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av åtkomsttid till datorer.