Ansökningsnummer 201001758
Ansökningsdatum 2010-03-02
Registreringsnummer 410934
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; sammanställande av statistik; marknadsföringstjänster; hållande av opinionsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; prisjämförelser; konsulttjänster avseende organisationsutveckling; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; byråer för kommersiell information; marknadsprisanalyser; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration; konsultationer avseende företagsledning; marknadsstudier; utvärdering av affärsverksamhet; företagsorganisationskonsultationer; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade affärsundersökningar; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; on-line information avseende shopping; projektledning med inriktning på företagsverksamhet/-organisation; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; företagsundersökningar; rådgivningstjänster för företagsledning; marknadsundersökningstjänster; opinionsundersökningar; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; datakörningar i datafiler (för andra); affärsutvecklingstjänster; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.