Visa allt om Wåhlins Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 147 17 117 14 810 15 262 17 455 11 338 12 159 8 563 6 601 4 556
Övrig omsättning 1 778 1 608 1 264 1 216 1 825 1 318 1 353 135 0 269
Rörelseresultat (EBIT) 2 951 2 170 2 669 1 497 3 208 955 2 531 1 078 815 -72
Resultat efter finansnetto 2 923 2 169 2 665 1 495 3 204 1 253 2 541 1 138 818 -68
Årets resultat 2 297 1 400 1 558 1 108 2 415 1 357 1 414 668 423 -68
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 359 493 547 646 604 2 084 2 593 62 262 301
Omsättningstillgångar 8 201 6 006 6 103 5 291 6 730 6 402 5 274 3 864 2 589 2 252
Tillgångar 9 561 6 499 6 650 5 937 7 334 8 486 7 867 3 926 2 850 2 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 194 2 897 2 997 2 439 2 831 3 890 3 333 2 220 2 002 2 029
Obeskattade reserver 1 933 1 944 1 566 910 849 750 1 246 526 253 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 801 0 114 186 258 0 1 282 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 633 1 659 1 974 2 402 3 396 3 845 2 006 1 181 595 524
Skulder och eget kapital 9 561 6 499 6 650 5 937 7 334 8 486 7 867 3 926 2 850 2 553
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 891 4 938 2 967 2 298 1 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 609 1 516 1 298 929 735
Utdelning till aktieägare 500 0 1 500 1 000 1 500 0 800 300 450 450
Omsättning 15 925 18 725 16 074 16 478 19 280 12 656 13 512 8 698 6 601 4 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 12 15 17 17 15 12 10 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 286 1 426 1 234 1 017 1 027 667 811 714 660 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 572 538 538 534 389 437 365 332 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 130 2 342 2 855 1 691 3 358 1 055 2 567 1 174 975 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,35% 15,58% -2,96% -12,56% 53,95% -6,75% 41,99% 29,72% 44,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,86% 33,39% 40,14% 25,21% 43,74% 15,01% 32,40% 28,99% 28,77% -2,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,86% 12,68% 18,02% 9,81% 18,38% 11,24% 20,96% 13,29% 12,42% -1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,29% 71,19% 84,85% 74,14% 77,81% 72,74% 76,79% 78,79% 81,43% 74,78%
Rörelsekapital/omsättning 46,43% 25,40% 27,88% 18,93% 19,10% 22,55% 26,88% 31,33% 30,21% 37,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,09% 67,91% 63,44% 53,04% 47,63% 52,73% 54,72% 67,00% 76,79% 79,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 502,20% 362,03% 309,17% 220,27% 198,17% 166,50% 262,91% 327,18% 435,13% 429,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!