Visa allt om Melker Schörling AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 133 000 1 105 000 1 053 000 989 000 10 298 000 829 000 710 000 660 000 1 011 000 421 000
Övrig omsättning 30 419 000 17 569 000 18 937 000 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 31 528 000 18 653 000 19 966 000 -89 000 10 277 000 560 000 15 021 000 8 659 000 8 008 000 7 635 000
Resultat efter finansnetto 31 550 000 18 658 000 20 013 000 -84 000 10 276 000 559 000 15 012 000 8 640 000 7 951 000 7 613 000
Årets resultat 31 557 000 18 664 000 20 018 000 -95 000 10 266 000 580 000 15 010 000 8 650 000 7 938 000 7 613 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 999 000 96 120 000 76 781 000 61 196 000 66 033 000 56 923 000 58 390 000 41 528 000 33 541 000 26 534 000
Omsättningstillgångar 4 406 000 6 359 000 7 263 000 2 659 000 2 427 000 1 689 000 24 000 1 000 2 000 4 000
Tillgångar 134 404 000 102 479 000 84 044 000 63 855 000 68 460 000 58 612 000 58 414 000 41 529 000 33 543 000 26 538 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 516 000 101 959 000 83 296 000 63 807 000 68 423 000 58 586 000 58 375 000 40 295 000 31 912 000 22 628 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0
Långfristiga skulder 35 000 27 000 27 000 19 000 34 000 23 000 37 000 10 000 1 629 000 3 907 000
Kortfristiga skulder 853 000 493 000 721 000 29 000 3 000 3 000 2 000 1 199 000 2 000 3 000
Skulder och eget kapital 134 404 000 102 479 000 84 044 000 63 855 000 68 460 000 58 612 000 58 414 000 41 529 000 33 543 000 26 538 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 4 000 0 4 300 2 000 3 800 3 300 2 800 3 800 3 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 4 000 0 7 400 2 600 2 300 2 600 3 800 3 100 2 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 5 000 0 4 300 3 300 8 400 4 700 4 600 3 000 3 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 300 000 1 192 000 829 000 369 203 315 609 267 970 208 421
Omsättning 31 552 000 18 674 000 19 990 000 989 000 10 298 000 829 000 710 000 660 000 1 011 000 421 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 226 600 221 000 175 500 164 833 1 716 333 138 167 142 000 110 000 202 200 84 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 528 000 18 653 000 19 966 000 -89 000 10 277 000 560 000 15 021 000 8 659 000 8 008 000 7 635 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,53% 4,94% 6,47% -90,40% 1 142,22% 16,76% 7,58% -34,72% 140,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,49% 18,23% 23,82% -0,13% 15,01% 0,96% 25,71% 20,85% 23,87% 28,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 786,76% 1 690,23% 1 901,14% -8,19% 99,82% 67,79% 2 115,63% 1 311,97% 792,09% 1 820,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 313,59% 530,86% 621,27% 265,93% 23,54% 203,38% 3,10% -181,52% 0,00% 0,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,34% 99,49% 99,11% 99,92% 99,95% 99,96% 99,93% 97,03% 95,14% 85,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 516,53% 1 289,86% 1 007,35% 9 168,97% 80 900,00% 56 300,00% 1 200,00% 0,08% 100,00% 133,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!