Fidens Partners

Varumärke tillhör Fidens Holding AB

Ansökningsnummer 200707279
Ansökningsdatum 2007-09-10
Registreringsnummer 394042
Registreringsdatum 2008-02-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-02-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsulttjänster avseende organisationsutveckling; konsultationer avseende personaladministration; företagsorganisationskonsultationer; konsulttjänster avseende PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; professionella företagskonsultationer; assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende företagsledning; rådgivningstjänster för företagsledning; företagsledning.

Klass: 36

Finansiella konsultationer; förvaltning av lös och fast egendom.

Klass: 42

Utveckling av datorbaserade nätverk för företagsledningar.

Klass: 44

Konsultationstjänster relaterad till hälsovård; konsulttjänster avseende förbättrad arbetsmiljö.

Klass: 45

Konsultationer i säkerhetsfrågor; immaterialrättsliga konsultationer.