Peugeot Service 5+

Varumärke tillhör K.W. Bruun Autoimport AB

Ansökningsnummer 201003208
Ansökningsdatum 2010-04-14
Registreringsnummer 411939
Registreringsdatum 2010-07-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-07-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 37

Rostskyddsbehandling av fordon och farkoster; inspektion av fordon före reparation; installation av fordonsaccessoarer; underhåll av fordon och farkoster; fordons- och farkostsrengöring; information avseende reparation; installation, underhåll och reparation av datormaskinvara; service av datorer och kringutrustning (maskinvara); städning; underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; installation och reparation av elektrisk utrustning; underhåll och reparation av motorfordon; smörjning av fordon och farkoster; fordons- och farkoststvätt; fordons- och farkostspolering; reparation/underhåll.