Ansökningsnummer 201308314
Ansökningsdatum 2013-12-08
Registreringsnummer 517891
Registreringsdatum 2014-03-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-03-14
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Konsultation avseende personalrekrytering; konsultation avseende val av personal; konsultation rörande personalrekrytering; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsulttjänster avseende management; konsulttjänster rörande företagsledning; karriärplacering (headhunting); karriärplaneringstjänster; chefsrekrytering; tjänster avseende uttagning av chefer; psykologisk testning vid rekrytering.

Klass: 41

Konsultation avseende ledningsutbildning; konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; anordnande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för karriärer; datoriserad instruktion/handledning i karriärrådgivning; karriär- och yrkesrådgivning; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utbildningsseminarier; ledning av utbildningskurser; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; yrkesrådgivning [utbildning eller träningsråd]; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); chefsutbildning; coaching [träning].

Klass: 44

Terapitjänster; psykologisk konsultation; utarbetande av psykologiska profiler; tjänster avseende psykologisk testning.