Ansökningsnummer 200905818
Ansökningsdatum 2009-08-02
Registreringsnummer 409051
Registreringsdatum 2010-01-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.