ALKOLÅS i Skandinavien AB

Varumärke tillhör ALCOLOCK Sverige AB

Ansökningsnummer 200305280
Ansökningsdatum 2003-09-17
Registreringsnummer 365510
Registreringsdatum 2004-02-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-02-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Utrustning av säkerhetskaraktär för montering i fordon.