Ansökningsnummer 201006276
Ansökningsdatum 2010-08-12
Registreringsnummer 413817
Registreringsdatum 2010-10-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-10-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 1

Radon.