ALEtrumman

Varumärke tillhör Susteco AB

Ansökningsnummer 199901789
Ansökningsdatum 1999-03-03
Registreringsnummer 339599
Registreringsdatum 2000-08-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-08-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 40

Kompostering av organiskt avfall.