SKOGEN I SKOLANS SKOLSKOG

Varumärke tillhör Föreningen Skogen i Sverige Service AB

Ansökningsnummer 201601947
Ansökningsdatum 2016-03-16
Registreringsnummer 532616
Registreringsdatum 2016-06-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning som anordnas av skolor