Ansökningsnummer 199904929
Ansökningsdatum 1999-07-01
Registreringsnummer 367469
Registreringsdatum 2004-06-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-06-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Grafiska bilder; fotografier.

Klass: 35

Administration, hantering och organisation av bild- och fotoarkiv; kundinformation i samband med försäljning av grafiska bilder och fotografier.