HomeMaid

Varumärke tillhör HomeMaid AB (publ)

Ansökningsnummer 201404168
Ansökningsdatum 2014-06-16
Registreringsnummer 521636
Registreringsdatum 2014-10-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-10-17
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: