Gotanet

Varumärke tillhör Götalandsnätet AB

Ansökningsnummer 201600410
Ansökningsdatum 2016-01-21
Registreringsnummer 531523
Registreringsdatum 2016-04-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för ljudöverföring; datorprogram för användning vid telekommunikation; datorprogram för att möjliggöra telekonferenser, videokonferenser och bildtelefontjänster; datorprogram för datakommunikation; datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogramvara; datorprogramvaror; promtrar; registrerade datormjukvaror [program]; registrerade datormjukvaror; registrerade datorprogram; registrerade operativprogram; övervakningsprogram [datorprogram].

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden, data och bilder; datorstödd överföring av meddelanden, information och bilder; datorstödd sändning av meddelanden; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; datorstödd överföring av data; datorstödd överföring av information och bilder; datorstödd överföring av bilder; information avseende telekommunikationer; information avseende telekommunikation; informationstjänster med avseende på telekommunikation; kommunikationer via datorterminaler; kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via elektroniska nätverk; kommunikationer via datorer; kommunikation via fiberoptiska nät; kommunikation via mobiltelefoni; kommunikation via mobiltelefoner; kommunikationstjänster via internet; kommunikationstjänster via datornät; routing och kopplingstjänster inom telekommunikation; sändning av faxmeddelanden och hämtningstjänster; sändning av faxmeddelanden; sändning av elektroniska meddelanden; sändning av dokument med fax; sändning av databasinformation via telekommunikationsnät; sändning av information via telefon; sändning av meddelande; sändning av meddelanden; sändning av meddelanden via telefon; sändning av meddelanden via dator; sändning av meddelanden via datanät; talsvarstjänster; telefon- och telekommunikationstjänster; telefoni- och mobiltelefonitjänster; telefonkommunikationstjänster; telefontjänster; telefonväxelverksamhet; tjänster avseende överföring av telefonsamtal eller telekommunikation; trådlös telefoni; trådlösa telefontjänster; telefonkommunikationstjänster för direkttelefoner och callcenter; telefonmeddelandetjänster; telefon telekommunikationstjänster tillhandahållna genom förbetalda telefonkort; stationär och mobil telefoni; fiberoptiska telekommunikationstjänster; drift av ett telekommunikationsnät; telekonferenstjänster; tillhandahållande av åtkomst till telekommunikationskanaler för teleshopping; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; upplåtande av elektroniska telekommunikationsanslutningar; upplåtande av telekommunikationstjänster; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; upplåtande av åtkomst till telekommunikationsnätverk; upplåtande av åtkomst till datornät; upplåtande av åtkomst till internet; upplåtande av åtkomst till datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande och uthyrning av telekommunikationsfaciliteter och -utrustningar.