Gotafiber

Varumärke tillhör Götalandsnätet AB

Ansökningsnummer 201600603
Ansökningsdatum 2016-01-28
Registreringsnummer 531524
Registreringsdatum 2016-04-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden, information och bilder; datorstödd överföring av meddelanden, data och bilder; datorstödd överföring av information och bilder; datorstödd överföring av data; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; datorstödd sändning av meddelanden; datorstödd överföring av bilder; information avseende telekommunikationer; information avseende elektroniska kommunikationsnät; information avseende telekommunikation; information och rådgivning relaterade till telekommunikation; information relaterad till telekommunikation; kommunikation av information via elektroniska media; fiberoptiska telekommunikationstjänster; kommunikation via fiberoptiska nät; telekommunikation via fiberoptiska nät, trådlösa nät och kabelnät; telekommunikationstjänster, nämligen upplåtande av fiberoptiska nätverkstjänster; telekommunikationstjänster tillhandahållna med hjälp av fiberoptiska nät; routing och kopplingstjänster inom telekommunikation; upplåtande och uthyrning av telekommunikationsfaciliteter och -utrustningar.