Vardagsmaten.se

Varumärke tillhör Axfood Aktiebolag

Ansökningsnummer 201101015
Ansökningsdatum 2011-02-04
Registreringsnummer 417518
Registreringsdatum 2011-04-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-04-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsumentinformation on-line; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); datorstödd överföring av meddelanden och bilder; upplåtande av åtkomst till datanätverk; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser.

Klass: 41

Publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; bloggning nämligen textförfattande; publicering av bloggar on-line; publicering av texter (ej reklamtexter).