Horse Sense

Varumärke tillhör Trodeya AB

Ansökningsnummer 200903306
Ansökningsdatum 2009-04-27
Registreringsnummer 405709
Registreringsdatum 2009-09-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-09-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 28

Sportartiklar, ej ingående i andra klasser.

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende gymnastik- och sportartiklar.