Visa allt om Sten Nilssons Elektriska AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 711 16 718 19 424 19 174 18 482 19 599 20 089 19 354 19 217 21 912
Övrig omsättning 1 015 351 348 329 309 277 301 371 309 248
Rörelseresultat (EBIT) 2 751 1 962 1 530 2 029 1 035 1 886 1 547 1 332 1 913 3 355
Resultat efter finansnetto 2 782 1 953 1 512 2 023 1 161 1 929 1 599 1 450 2 068 3 490
Årets resultat 2 672 1 510 1 553 1 824 1 953 2 036 1 542 1 578 1 083 2 011
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 197 4 255 2 815 1 877 1 965 4 032 3 730 4 313 1 719 1 898
Omsättningstillgångar 6 594 6 191 7 647 8 018 6 875 8 457 9 487 9 067 11 951 11 801
Tillgångar 10 791 10 446 10 462 9 895 8 841 12 489 13 217 13 380 13 670 13 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 793 4 122 7 612 6 059 4 235 7 282 6 746 6 704 6 126 6 042
Obeskattade reserver 0 645 645 1 142 1 471 2 816 3 540 3 960 4 659 4 208
Avsättningar (tkr) 161 233 306 384 457 530 602 675 750 829
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 836 5 446 1 899 2 309 2 677 1 861 2 329 2 041 2 135 2 619
Skulder och eget kapital 10 791 10 446 10 462 9 895 8 841 12 489 13 217 13 380 13 670 13 699
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 130 5 706 5 512 5 431 5 841
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 002 1 960 1 960 2 087 2 022
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 5 000 0 0 5 000 1 500 1 500 1 000 1 000
Omsättning 18 726 17 069 19 772 19 503 18 791 19 876 20 390 19 725 19 526 22 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 14 14 14 15 16 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 1 286 1 494 1 370 1 320 1 400 1 339 1 210 1 201 1 461
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 521 559 517 471 517 516 475 477 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 751 1 963 1 534 2 078 1 150 2 001 1 664 1 447 2 028 3 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,94% -13,93% 1,30% 3,74% -5,70% -2,44% 3,80% 0,71% -12,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,94% 18,84% 14,68% 20,62% 13,36% 15,57% 12,20% 10,91% 15,22% 25,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,80% 11,77% 7,91% 10,64% 6,39% 9,92% 8,02% 7,54% 10,83% 15,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,84% 59,62% 53,90% 54,99% 53,19% 54,48% 53,09% 52,88% 58,23% 58,47%
Rörelsekapital/omsättning 4,28% 4,46% 29,59% 29,77% 22,71% 33,65% 35,63% 36,30% 51,08% 41,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,42% 44,28% 77,57% 70,24% 60,88% 75,89% 71,93% 73,19% 69,93% 66,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,43% 90,18% 326,17% 230,49% 164,55% 320,90% 306,40% 323,76% 441,22% 348,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!