Höga Kusten Airport

Varumärke tillhör Höga Kusten Airport AB

Ansökningsnummer 201202160
Ansökningsdatum 2012-03-14
Registreringsnummer 506592
Registreringsdatum 2012-08-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-08-31
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Tjänster avseende flygplatsadministration; marknadsföring av resor [annonsering]; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; upplåtande av reklamutrymme.

Klass: 39

Ledning av flygplatsverksamhet, ingående i klassen; flygplatstjänster; tjänster avseende incheckning på flygplatser; markstödstjänster för frakthantering tillhandahållna på flygplatser; bokning av flygbiljetter; bokningtjänster avseende flygtransporter; chartring av flygplan; bokning av flygresor; anordnande av transporter av flygpassagerare; förvaring av flygbränsle; flyginformation; ledning av flygfältstjänster, ingående i klassen; flygplatsinformation avseende luftfart; hantering av bagage på flygplatser, ingående i klassen; information avseende biljettpriser; information avseende transport av passagerare; information avseende resor; datoriserade informationstjänster avseende resebokningar; parkeringsplatser; parkeringstjänster avseende fordon.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck.

Klass: 45

Säkerhetskontroller av flygpassagerare; säkerhetsinspektionstjänster avseende bagage vid flygplatser; säkerhetstjänster avseende flygpassagerare; flygplanssäkerhetstjänster; pass kontrolltjänster [säkerhet].