HA Herrgårds akademin Torpshammar

Varumärke tillhör Torpshammars Herrgård AB

Ansökningsnummer 200903915
Ansökningsdatum 2009-05-18
Registreringsnummer 404309
Registreringsdatum 2009-06-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-06-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; utbildningstjänster vid semesteranläggningar; utbildningstjänster vid turistanläggningar; utbildningsakademier; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); utbildningstjänster; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning.